Säkerhet

 

inVisual  har implementerat administrativa och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. Dessa garantier överensstämmer med standard ISO/IEC 27001:2013 och inkluderar kryptografiska nyckel-baserad autentiering på servrar, browser-baserad kryptering för att skydda interna databasens integritet och förhindra obehörig åtkomst.

Support

 

Med moltjänsten kan vi hjälpa dig oavsett var du befinner dig. Detta ger dig en säkerhet i varje leverans. Maila oss på info@invisual.se så ska vi hjälpa dig. 

 

Behöver du hjälp med kontohantering eller inlogg till  molntjänsten kontakta oss via info@invisual.se

 

Molntjänsten  nås via invisual.nu

Handböcker

 

Vi har svenska handböcker och instruktioner som levreras när ett konto skapas eller kontakta oss. 

gallery/digital signage - company 1
Manual Central Stacks
gallery/start central stacks
gallery/b871d90bd0fee0acbb4d421a3fbd8fb4_250x170

Mjukvara

 

http://central.stacks.pl/ds-loader.apk