Support

Säkerhet

Central Stacks  har implementerat administrativa och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. Dessa garantier överensstämmer med standard ISO/IEC 27001:2013 och inkluderar kryptografiska nyckel-baserad autentiering på servrar, browser-baserad kryptering för att skydda interna databasens integritet och förhindra obehörig åtkomst.

Support

Vi behov kontakta Central Stacks support. Vi erbjuder återförsäljare en personlig service och engagerad support. I Central Stacks molntjänsten kan administratören se hur sina skärmars uppkoppling och nedladdningar. 

Om ett problem uppstått skall din återförsäljare alltid kontaktas.

Våran europeiska leverantör tillhandhåller driften i molnet via Amazon cloud service 

Vi har svenska handböcker och instruktioner som levreras när ett konto skapas eller kontakta oss. 

08-40 910 810 eller info@inVisual.se 

Komma igång 

Manual                             Start och demokonto                     Engelsk - avancerad

gallery/digital signage - company 1
Manual Central Stacks
gallery/start central stacks
gallery/b871d90bd0fee0acbb4d421a3fbd8fb4_250x170